Monthly Archives:

Ekim 2023

Kodlamaya Dair Ne Varsa

HTML, CSS ve Stil Entegrasyonu: Web Tasarımının Temel Taşları”

Ekim 31, 2023

Giriş

Web geliştirmenin temel bileşenlerinden biri, HTML (HyperText Markup Language) ve CSS (Cascading Style Sheets) gibi teknolojilerin entegrasyonudur. HTML, web sayfalarının yapısını ve içeriğini tanımlarken, CSS, bu sayfaların görsel stilini ve düzenini belirler. Bu makalede, HTML, CSS ve stil entegrasyonunun nasıl yapıldığını ve bu süreçte dikkate alınması gereken başlıca faktörleri ele alacağız.

HTML ve CSS Entegrasyonu

HTML ve CSS’nin entegrasyonu, web sayfalarının estetik ve işlevsel olmasını sağlar. İşte bu sürecin ana bileşenleri ve faktörleri:

 1. CSS Bağlantısı (Linking CSS): CSS dosyalarını HTML belgesine eklemek, stil entegrasyonunun ilk adımıdır. Bu, <link> etiketi veya <style> etiketi kullanılarak yapılabilir. <link> etiketi, dış CSS dosyalarını belgeye bağlar ve birden çok sayfa için aynı stilin kullanılmasını sağlar. <style> etiketi ise sayfa içinde stil tanımlamaları yapmanızı sağlar.
 2. CSS Seçicileri (Selectors): CSS ile belirli HTML öğelerini hedeflemek için seçiciler kullanılır. Örneğin, tüm başlıkları hedeflemek için h1 seçicisini kullanabilirsiniz.
 3. Stil Tanımlamaları (Styling Rules): CSS, HTML öğelerinin nasıl görüneceğini tanımlar. Özellikle, metin rengi, arka plan rengi, yazı tipi, boyut, kenarlık, dolgu, konum ve daha fazlasını kontrol edebilirsiniz.
 4. CSS Birimleri (CSS Units): CSS ile boyutları ve konumları belirtirken, piksel (px), yüzde (%), em (em) gibi birimler kullanılır. Hangi birimi kullanmanız gerektiği, tasarım hedeflerinize bağlıdır.
 5. Öncelik ve Miras (Specificity and Inheritance): CSS kuralları, öncelik ve miras kavramlarına dayalı olarak uygulanır. Özellikle özel (id) seçiciler, genel (etiket) seçicilerden daha yüksek önceliklidir.
 6. Çapraz Tarayıcı Uyumluluğu (Cross-Browser Compatibility): Web sayfanızın farklı tarayıcılarda (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, vb.) tutarlı görüntülenmesi için çapraz tarayıcı uyumluluğuna dikkat etmelisiniz. Bazı CSS özellikleri farklı tarayıcılarda farklı sonuçlar verebilir.
 7. Responsive Tasarım (Responsive Design): Web sayfanızın farklı ekran boyutlarına ve cihazlara uygun görünmesi için CSS kullanarak responsive tasarım prensiplerini uygulamak önemlidir.
 8. CSS Çerçeveleri (Frameworks): Bazı geliştiriciler, stil entegrasyonunu hızlandırmak ve kolaylaştırmak için CSS çerçeveleri veya kütüphaneleri kullanır. Örneğin, Bootstrap ve Foundation gibi popüler CSS çerçeveleri, hazır bileşenler ve stil kuralları sunar.
 9. Test ve Ayarlamalar (Testing and Tweaking): Tarayıcı uyumluluğunu kontrol etmek ve tasarımın görsel olarak istenilen sonuçları verdiğinden emin olmak için sürekli testler ve ayarlamalar yapılmalıdır.
 10. Sürekli Gelişim (Continuous Improvement): Web sayfanızın içeriği ve tasarımı zaman içinde değişebilir. Bu nedenle, stil entegrasyonu sürecinin sürekli gelişim ve bakım gerektireceğini unutmayın.

Sonuç

HTML ve CSS entegrasyonu, web sayfalarının görünümünü ve işlevselliğini oluşturmanın temelini oluşturur. İyi bir stil entegrasyonu, web sayfanızın kullanıcı deneyimini iyileştirmenize ve sayfanızın amacına uygun bir şekilde çalışmasını sağlamanıza yardımcı olur. Bu nedenle, HTML ve CSS’nin etkili bir şekilde entegre edilmesini öğrenmek ve bu süreçte dikkate alınması gereken faktörleri anlamak, web geliştirme becerilerinizin temelini oluşturur.

Kodlamaya Dair Ne Varsa

HTML’de Kullanılan Temel Etiketler: Web Sayfalarının İnşasının Temeli”

Ekim 31, 2023

Giriş

HTML (HyperText Markup Language), web sayfalarının yapısını ve içeriğini tanımlamak için kullanılan temel bir işaretleme dilidir. HTML belgeleri, farklı öğelerin düzenini ve görünümünü tanımlayan etiketler kullanır. Bu makalede, HTML’de kullanılan temel etiketler hakkında bilgi vereceğiz. Bu etiketler, web sayfalarının temel yapısını oluşturur ve sayfaların metinlerini biçimlendirmek, bağlantılar eklemek, resimler yerleştirmek ve daha fazlasını yapmak için kullanılır.

 1. <!DOCTYPE html>: Bu etiket, belgenin bir HTML5 belgesi olduğunu belirtir. Her HTML belgesinin başında bulunmalıdır.
 2. <html>: HTML belgesinin başlangıcını işaretler. Tüm diğer etiketler bu etiketin içinde yer alır.
 3. <head>: Sayfanın başlık, meta bilgileri, stil tanımlamaları ve diğer sayfa seçeneklerini içeren bölümü tanımlar.
 4. <title>: Sayfanın başlığını belirler. Tarayıcı sekmesinde görünen metni içerir.
 5. <meta>: Sayfa ile ilgili çeşitli meta bilgilerini içerir. Karakter seti, dil, açıklama gibi bilgileri içerebilir.
 6. <link>: Dış stil dosyalarını ve diğer kaynakları sayfaya eklemek için kullanılır.
 7. <style>: Sayfanın içinde stil tanımlamaları yapmak için kullanılır. CSS kuralları burada belirtilir.
 8. <script>: JavaScript veya diğer betik dillerini sayfaya eklemek için kullanılır.
 9. <body>: Sayfanın görünen içeriğini içerir. Metin, görseller, bağlantılar ve diğer öğeler bu etiketin içinde yer alır.
 10. <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>: Başlık etiketleri, başlık seviyesini belirler. <h1> en yüksek seviyede başlıkken <h6> en düşük seviyede başlığı temsil eder.
 11. <p>: Paragraf oluşturmak için kullanılır. Metin paragraflar halinde gruplanır.
 12. <a>: Bağlantıları (linkleri) tanımlar. href özelliği, bağlantının hedefini belirler.
 13. <img>: Resimleri sayfada göstermek için kullanılır. src özelliği, görüntünün kaynağını belirler.
 14. <ul>, <ol>, <li>: Sırasız liste (<ul>), sıralı liste (<ol>) ve liste öğelerini (<li>) tanımlar.
 15. <table>, <tr>, <td>, <th>: Tabloları oluşturur. Satırları (<tr>), hücreleri (<td>) ve başlık hücrelerini (<th>) içerir.
 16. <div>: Sayfayı bölümlere ayırmak ve stil uygulamak için kullanılır. Gruplama ve stil tanımlamaları için kullanışlıdır.

Bu temel HTML etiketleri, web sayfalarının yapısını ve içeriğini oluşturmak için kullanılır. Bu etiketler, web geliştiricilerinin sayfaları biçimlendirmesine, içerik eklemesine ve kullanıcı dostu web deneyimleri oluşturmasına yardımcı olur. HTML, web geliştirmenin başlangıcıdır ve bu temel etiketleri anlamak, web geliştirme becerilerini kazanmanın ilk adımıdır.

Kodlamaya Dair Ne Varsa

HTML Nedir ve Ne İşe Yarar?”

Ekim 31, 2023

Giriş

HTML (HyperText Markup Language), web sayfalarının temel yapı taşıdır ve internetin temelini oluşturan önemli bir işaretleme dilidir. HTML, metin, resimler, bağlantılar ve diğer medya öğelerini düzenlemek ve bir araya getirmek için kullanılır. Bu makalede, HTML’nin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve neden web geliştirmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu inceleyeceğiz.

HTML Nedir?

HTML, web sayfalarının yapısını ve içeriğini tanımlamak için kullanılan bir işaretleme dilidir. İnternetin ilk günlerinden beri kullanılan bir standarttır ve web tarayıcıları tarafından okunur ve yorumlanır. HTML, metin belgesi gibi görünebilir, ancak içeriği işlemek ve düzenlemek için belirli etiketleri kullanır.

HTML’nin İşleyişi

HTML, etiketler adı verilen özel işaretleme işaretleri kullanarak belirli öğelerin tanımlanmasını sağlar. Bu etiketler, içeriklerin nasıl görüneceğini ve davranacağını belirler. İşte HTML’nin temel işleyişi:

 1. Etiketlerin Tanımlanması: HTML belgesi içerisinde farklı öğeleri tanımlamak için etiketler kullanılır. Etiketler genellikle açılış ve kapanış etiketleri olarak gelir. Örneğin, bir metin paragrafını tanımlamak için <p> ve </p> etiketleri kullanılır.
 2. Özellikler Eklemek: Etiketler, özelliklerin eklenmesine olanak tanır. Özellikler, bir öğenin rengi, boyutu, bağlantıları ve daha fazlasını belirlemek için kullanılır. Özellikler etiketlere “attribut” olarak eklenir.
 3. İçerik Eklemek: Etiketler, belirli içerikleri çevreler. Örneğin, bir metin paragrafını çevreleyen etiketler, bu paragrafın içeriğini tanımlar. Resimler, bağlantılar ve diğer medya öğeleri de bu şekilde eklenir.
 4. Yapıyı Oluşturmak: HTML belgeleri, farklı öğelerin bir araya gelmesiyle bir sayfa yapısı oluşturur. Başlık, alt başlıklar, listeler, tablolar ve diğer yapısal öğeler, HTML ile tanımlanır.

HTML’nin Ne İşe Yarar?

HTML, internetin temel yapı taşıdır ve şunları başarmak için kullanılır:

 1. Web Sayfalarını Oluşturmak: HTML, web sayfalarının temel yapısını oluşturur. Metin, resimler, bağlantılar, formlar ve diğer öğeler bu yapı içinde yer alır.
 2. Yapı ve Düzeni Tanımlamak: HTML, bir sayfanın yapısını ve düzenini belirler. Başlık, alt başlıklar, paragraflar, listeler ve diğer öğeler sayfanın nasıl görüneceğini tanımlar.
 3. Metni Biçimlendirmek: HTML, metni biçimlendirmek için kullanılır. Başlık metni, kalın veya italik metin, listeler, numaralandırma ve madde işareti gibi biçimlendirmeleri sağlar.
 4. Bağlantılar Eklemek: HTML, web sayfaları arasında bağlantılar oluşturmak için kullanılır. Bu, farklı sayfaları ve kaynakları birbirine bağlar.
 5. Medya ve Görselleri Eklemek: HTML, resimler, videolar, ses dosyaları ve diğer medya öğelerini sayfaya eklemek için kullanılır.

Sonuç

HTML, web geliştirmenin temel taşıdır ve internetin evrensel bir dilidir. Web sayfalarının yapısını ve içeriğini tanımlayan HTML, her türden içeriğin internet üzerinden paylaşılmasını mümkün kılar. Bu nedenle, her web geliştiricisi için HTML’nin temel prensiplerini anlamak ve kullanmak önemlidir.

Kodlamaya Dair Ne Varsa

Hata Ayıklama Modu Nasıl Oluşturulur ve Kullanılır?”

Ekim 31, 2023

Giriş

Yazılım geliştirme sürecinde hataların tespiti ve ayıklama, başarılı bir uygulama geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Hata ayıklama modu (debugging mode), geliştiricilere yazılımlarındaki hataları ve sorunları tanımlama, izleme ve çözme fırsatı sunar. Bu makalede, hata ayıklama modunun ne olduğunu, nasıl oluşturulduğunu ve kullanıldığını inceleyeceğiz.

Hata Ayıklama Modu Nedir?

Hata ayıklama modu (debugging mode), yazılım geliştirme sürecinde yazılımın çalışma sürecini incelemek ve hataları tespit etmek için kullanılan bir araç ve tekniktir. Bu mod, yazılım geliştiricilerin kodlarını adım adım incelemelerini, değişkenlerin değerlerini kontrol etmelerini ve hata mesajlarını anlamalarını sağlar. Hata ayıklama modu, yazılımdaki hataların kaynağını bulmayı ve sorunları çözmeyi kolaylaştırır.

Neden Hata Ayıklama Modu Kullanılır?

Hata ayıklama modu kullanmanın bazı nedenleri şunlar olabilir:

 1. Hata Tespiti: Hata ayıklama modu, yazılımın çalışma sırasında ortaya çıkan hataları hızlı bir şekilde tespit etmeyi sağlar. Bu hatalar, kodun doğru bir şekilde çalışmadığını gösterir.
 2. Hata Ayıklama: Bu mod, hataları adım adım incelemenize ve sorunların kaynağını tespit etmenize yardımcı olur. Değişkenlerin değerlerini kontrol edebilir ve hata mesajlarını anlayabilirsiniz.
 3. Performans İzleme: Hata ayıklama modu, yazılımın performansını izlemek için kullanılabilir. Kodun hangi kısımlarının yavaş çalıştığını veya kaynak tükettiğini belirlemeye yardımcı olur.
 4. Hata Kodu Analizi: Hata ayıklama modu, yazılımda ortaya çıkan hata kodlarını analiz etmek için kullanılabilir. Bu, kodun neden çalışmadığını anlamanıza yardımcı olur.

Hata Ayıklama Modunu Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Hata ayıklama modunu oluşturmak ve kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Geliştirme Ortamı Kullanın: İlk adım, bir geliştirme ortamı kullanmaktır. Bu ortam, hata ayıklama işlemlerini destekleyen özelliklere sahip olmalıdır. Popüler geliştirme ortamları arasında Visual Studio, PyCharm, Eclipse ve Visual Studio Code bulunur.
 2. Hata Ayıklama Modunu Etkinleştirin: Geliştirme ortamınızda hata ayıklama modunu etkinleştirin. Bu, genellikle bir “Debug” veya “Hata Ayıklama” modu olarak adlandırılır.
 3. Kod Üzerinde Durdurma Noktaları Belirleyin: Hata ayıklama modunu kullanırken, kodunuzda belirli noktalarda “durdurma noktaları” (breakpoints) belirleyin. Bu noktalar, kodunuzun çalışmasını durdurmanızı ve durdurmada kodunuzu incelemenizi sağlar.
 4. Adım Adım İzleme: Hata ayıklama modunu kullanarak kodunuzu adım adım izleyebilirsiniz. Her adımda değişkenlerin değerlerini kontrol edebilir ve kodunuzun nasıl çalıştığını gözlemleyebilirsiniz.
 5. Hata Mesajlarını İnceleyin: Hata ayıklama modunu kullanarak hata mesajlarını inceleyebilirsiniz. Bu mesajlar, kodun neden hata verdiğini anlamanıza yardımcı olur.
 6. Çözüm Geliştirin: Hata ayıklama modunu kullanarak tespit edilen hataları çözmeye çalışın. Sorunların kaynağını belirleyin ve uygun düzeltmeleri yapın.

Sonuç

Hata ayıklama modu, yazılım geliştirme sürecinde hataları tespit etme, kodu inceleme ve sorunları çözme konusunda güçlü bir araçtır. Bu mod, yazılım geliştiricilerine daha iyi bir kod kalitesi elde etme ve kullanıcı deneyimini iyileştirme fırsatı sunar. Bu nedenle, geliştiricilerin hata ayıklama modunu etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri önemlidir.

Kodlamaya Dair Ne Varsa

Hata İzleme ve İzleme Yazılımları: Nasıl Kullanılır?”

Ekim 31, 2023

Giriş

Hata izleme ve izleme yazılımları, yazılım geliştirme sürecinde hataların, performans sorunlarının ve kullanıcı deneyimi hakkında verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini sağlar. Bu araçlar, geliştiricilere ve sistem yöneticilerine yazılımın sağlamlığını artırma ve hata ayıklama süreçlerini kolaylaştırma konusunda yardımcı olur. Bu makalede, hata izleme ve izleme yazılımlarının ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve neden önemli olduğunu inceleyeceğiz.

Hata İzleme ve İzleme Yazılımları Nedir?

Hata izleme ve izleme yazılımları, bir yazılım uygulamasının çalışma sürecinde meydana gelen hataları ve olayları kaydeden, izleyen ve raporlayan araçlardır. Bu yazılımlar, hataların tespit edilmesi, hata düzeltme süreçlerinin izlenmesi ve performans iyileştirmesi için kullanılır. Aynı zamanda kullanıcı davranışlarını ve uygulamanın performansını değerlendirmek için kullanılabilirler.

Neden Hata İzleme ve İzleme Yazılımları Kullanılır?

Hata izleme ve izleme yazılımları kullanmanın birkaç önemli nedeni vardır:

 1. Hata Tespiti ve Ayıklama: Bu yazılımlar, uygulamanın hata durumlarını ve istisnalarını kaydeder. Bu, hataları hızlı bir şekilde tespit etmeyi ve ayıklama sürecini kolaylaştırmayı sağlar.
 2. Performans İzleme: Hata izleme ve izleme yazılımları, uygulamanın performansını izlemek için kullanılır. Yavaşlık sorunlarını, yanıt sürelerini ve kullanıcı deneyimini değerlendirmek için veri sağlar.
 3. İzleme ve Raporlama: Bu yazılımlar, olayların kaydını tutar ve raporlar oluşturur. Kullanıcı davranışlarını, erişim kaynaklarını ve işlem istatistiklerini izlemek için kullanılır
 4. Kullanıcı Deneyimi İyileştirmesi: Hata izleme ve izleme yazılımları, kullanıcıların uygulama içinde nasıl etkileşimde bulunduklarını ve olası sorunları belirlemek için kullanılır. Bu, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için önemlidir.
 5. Veri Madenciliği ve Analiz: İzlenen veriler, veri madenciliği ve analiz süreçlerinde kullanılabilir. Bu, trend analizi, kullanıcı davranışı ve hata desenleri hakkında daha fazla bilgi sağlar.

Hata İzleme ve İzleme Yazılımlarını Nasıl Kullanabilirsiniz?

Hata izleme ve izleme yazılımları kullanmak için aşağıdaki temel adımları izleyebilirsiniz:

 1. Yazılımı Seçme: İhtiyaçlarınıza uygun bir hata izleme ve izleme yazılımı seçin. Popüler seçenekler arasında Sentry, Bugsnag, Loggly, New Relic ve Google Analytics gibi yazılımlar bulunur.
 2. Entegrasyon: Seçtiğiniz yazılımı uygulamanıza veya web sitesinize entegre edin. Bu, izleme ve hata izleme işlemlerini başlatmanıza olanak tanır.
 3. Hata İzleme: Yazılım, uygulamanızdaki hataları otomatik olarak tespit edecek ve kaydedecektir. Geliştiriciler, bu hataları inceleyebilir ve çözüm geliştirebilir.
 4. Performans İzleme: Uygulamanızın performansını izlemek için izleme yazılımını kullanın. Yavaşlık sorunları, yanıt süreleri ve kullanıcı deneyimi değerlendirmesi yapın.
 5. İzleme ve Raporlama: İzleme yazılımı, kullanıcı davranışlarını, erişim kaynaklarını ve işlem istatistiklerini izler. Bu verileri raporlar oluşturmak ve uygulamanızı daha iyi anlamak için kullanın.
 6. Düzeltmeler ve İyileştirmeler: Hata izleme ve izleme yazılımı sayesinde tespit edilen hataları düzeltin ve performansı iyileştirin.

Sonuç

Hata izleme ve izleme yazılımları, yazılım geliştirme sürecinde hata ayıklama, performans analizi ve kullanıcı deneyimi iyileştirmesi için önemli bir rol oynar. Bu araçları kullanarak, uygulamanızın sağlamlığını artırabilir ve kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlayabilirsiniz. Bu nedenle, geliştiricilerin ve sistem yöneticilerinin bu tür yazılımları kullanmayı öğrenmeleri ve etkin bir şekilde kullanmaları önemlidir.

Kodlamaya Dair Ne Varsa

Tarayıcı Geliştirici Araçları: Nasıl Kullanılır?”

Ekim 30, 2023

Giriş

Yazılım geliştirme sürecinde, web tabanlı uygulamaların hata ayıklanması ve performans analizi için tarayıcı geliştirici araçları önemli bir rol oynar. Bu araçlar, tarayıcı içinde çalışan web sayfalarının yapılarını, davranışlarını ve performanslarını izlemek için kullanılır. Bu makalede, tarayıcı geliştirici araçlarının ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve neden geliştiriciler için önemli olduğunu inceleyeceğiz.

Tarayıcı Geliştirici Araçları Nedir?

Tarayıcı geliştirici araçları, modern web tarayıcılarının entegre ettiği özel araçlardır. Bu araçlar, web sayfalarının HTML, CSS ve JavaScript kodlarını inceleme, hata ayıklama, performans analizi ve kullanılabilirlik değerlendirmesi yapmayı sağlar. Tarayıcı geliştirici araçları, geliştiricilere web uygulamalarını daha etkili bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olur.

Neden Tarayıcı Geliştirici Araçları Kullanılır?

Tarayıcı geliştirici araçları, geliştiricilere bir dizi önemli avantaj sunar:

 1. Hata Ayıklama: Tarayıcı geliştirici araçları, JavaScript hatalarını tespit etmek ve izlemek için kullanılır. Geliştiricilere hataların kaynaklarını ve çözümlerini bulma konusunda yardımcı olur.
 2. Öğe İnceleme: Araçlar, web sayfalarının HTML ve CSS yapısını inceleme ve öğeleri seçme olanağı sağlar. Bu, sayfa tasarımı ve düzeni üzerinde çalışırken faydalıdır.
 3. Ağ İzleme: Tarayıcı geliştirici araçları, web sayfalarının ağ etkileşimlerini izlemek için kullanılır. Bu, sayfanın hangi kaynaklara, hangi hızda ve ne zaman eriştiğini gösterir.
 4. Performans Analizi: Araçlar, web sayfalarının yükleme sürelerini ve performansını analiz etmeyi sağlar. Sayfanın yavaş yükleme sorunlarını tespit etmek ve iyileştirmek için kullanılır.
 5. Konsol: Tarayıcı konsolu, JavaScript kodlarının hata mesajlarını ve yazılım geliştiricilerinin kendi mesajlarını görüntülemek için kullanılır. Bu, kod geliştirme sürecini hızlandırır.
 6. CSS Düzenleme: Tarayıcı geliştirici araçları, CSS kodunu canlı olarak düzenleme ve değişiklikleri anında gözlemleme olanağı sunar.

Tarayıcı Geliştirici Araçlarını Nasıl Kullanabilirsiniz?

Tarayıcı geliştirici araçları farklı tarayıcılar için farklı şekillerde erişilebilir olsa da, temel kullanım prensipleri genellikle aynıdır. İşte tarayıcı geliştirici araçlarını kullanmak için temel adımlar:

 1. Tarayıcı Açma: İlk adım olarak, web sayfanızı geliştirdiğiniz tarayıcıyı açın.
 2. Geliştirici Araçlarını Açma: Genellikle F12 tuşuna basarak veya tarayıcı menülerinden “Geliştirici Araçları” seçeneğini seçerek geliştirici araçları penceresini açabilirsiniz.
 3. Bileşen İnceleme: “Öğe İnceleme” veya benzeri bir seçenekle web sayfanızdaki öğeleri inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. HTML ve CSS yapısını gözlemleyebilirsiniz
 4. Hata Ayıklama: “Konsol” sekmesi, JavaScript hatalarını gözlemlemek ve yazılımın çıktısını görüntülemek için kullanılır. Hataları tespit etmek için bu bölümü kullanabilirsiniz.
 5. Ağ İzleme: “Ağ” sekmesi, web sayfanızın ağ etkileşimlerini izlemek için kullanılır. Sayfanın ne zaman ve hangi kaynaklara eriştiğini gözlemleyebilirsiniz.
 6. Performans Analizi: “Performans” sekmesi, web sayfanızın yükleme sürelerini ve performansını analiz etmek için kullanılır. Sayfanın yükleme süresini optimize etmek için bu bölümü kullanabilirsiniz.

Sonuç

Tarayıcı geliştirici araçları, yazılım geliştirme sürecinde hata ayıklama, performans analizi ve kullanılabilirlik değerlendirme işlemlerinde geliştiricilere büyük avantajlar sunar. Bu araçları kullanarak, web tabanlı uygulamalarınızı daha etkili bir şekilde geliştirebilir ve hataları hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz. Bu nedenle, her yazılım geliştiricisinin bu araçların nasıl kullanılacağını öğrenmeye ve etkin bir şekilde kullanmaya odaklanması önemlidir.

Kodlamaya Dair Ne Varsa

Hata Günlükleri (Logs) Nasıl Oluşturulur ve Kullanılır?”

Ekim 30, 2023

Giriş

Yazılım geliştirme sürecinde, hata ayıklama ve sorun giderme süreci önemli bir rol oynar. Hataları tespit etmek, sorunları anlamak ve çözmek için geliştiricilerin ve sistem yöneticilerinin bir araçlarından biri de “hata günlükleri”dir (logs). Bu makalede, hata günlüklerinin ne olduğunu, nasıl oluşturulduğunu ve kullanıldığını inceleyeceğiz.

Hata Günlükleri Nedir?

Hata günlükleri (logs), yazılım uygulamaları veya sistemler tarafından üretilen olayların kaydedildiği metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, yazılımın veya sistemlerin çalışma sürecini izlemek ve izlenen olayların hata tespiti, sorun giderme ve performans analizi gibi amaçlar için kullanılmasına olanak tanır. Hata günlükleri, geliştiriciler ve sistem yöneticileri için önemli bir araçtır.

Neden Hata Günlükleri Kullanılır?

Hata günlükleri, birçok önemli amaç için kullanılır:

 1. Hata Tespiti: Hata günlükleri, yazılımın veya sistemin işleyişinde meydana gelen hataları kaydeder. Bu hataların tespiti ve izlenmesi, sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olur.
 2. Sorun Giderme: Hata günlükleri, yazılımın veya sistemin performansında düşüşlere neden olan sorunların tespit edilmesini sağlar. Sorun giderme sürecinin hızlanmasına yardımcı olur.
 3. İzleme ve Analiz: Hata günlükleri, yazılımın ve sistemlerin çalışma durumunu izlemek ve analiz etmek için kullanılır. Performans iyileştirmesi için veri sağlar.
 4. Tarihçe ve İzleme: Hata günlükleri, geçmiş olayları ve işlem süreçlerini izlemek için kullanılır. Bu, geçmiş olayları yeniden oluşturmayı ve tarihçeyi anlamayı kolaylaştırır.
 5. Güvenlik İzleme: Güvenlik günlükleri, potansiyel güvenlik ihlallerini izlemek ve kötü niyetli faaliyetleri tespit etmek için kullanılır.

Hata Günlüğü Nasıl Oluşturulur?

Hata günlükleri oluştururken, belirli bir takip edilecek düzen ve biçim kullanılır. İşte hata günlüğü oluşturmanın temel adımları:

 1. Log Mesajlarının Belirlenmesi: Hangi olayların kaydedileceğini ve hangi mesajların hata günlüğüne eklenmesi gerektiğini belirleyin. Bu, yazılım veya sistem içinde uygun noktalara log mesajları eklemeyi içerir.
 2. Log Düzeyleri Belirleme: Hata günlüğünde kullanılacak log düzeylerini belirleyin. Örneğin, “hata,” “uyarı,” “bilgi” ve “izleme” gibi farklı düzeyler olabilir. Her log düzeyi, olayların ciddiyetine göre kullanılır.
 3. Log Kayıt Biçimi: Hangi bilgilerin her log mesajında yer alacağını belirleyin. Bu, tarih saat, kaynak, hata türü ve diğer ilgili bilgileri içerebilir.
 4. Log Dosyasının Kaydedilmesi: Log mesajlarını bir dosyada veya belirli bir depolama mekanizmasında saklamayı düşünün. Ayrıca, log dosyasının nasıl döngüsel olarak tutulacağını ve ne kadar süreyle saklanacağını da belirlemelisiniz.
Kodlamaya Dair Ne Varsa

Performans Testleri: Nasıl Yapılır?”

Ekim 30, 2023

Giriş

Yazılım geliştirme sürecinde, yazılımın performansının ve dayanıklılığının nasıl olacağını değerlendirmek için “performans testleri” kullanılır. Performans testleri, yazılımın belirli yük altında nasıl çalıştığını, tepki sürelerini ve genel performansını ölçmeyi amaçlar. Bu makalede, performans testlerinin ne olduğunu, nasıl yapılacağını ve neden bu testlerin yazılım geliştirme sürecinde önemli olduğunu inceleyeceğiz

Performans Testleri Nedir?

Performans testleri, yazılımın performansını değerlendirmek için kullanılan testlerdir. Bu testler, yazılımın belirli koşullar altında ne kadar yüksek bir işlem kapasitesine sahip olduğunu ve nasıl tepki verdiğini ölçer. Performans testleri, yazılımın işlem hızını, yanıt sürelerini, kullanılabilirliği ve dayanıklılığını incelemeyi amaçlar.

Performans testlerinin temel özellikleri şunlardır:

 1. Yük Testleri: Yük testleri, yazılımın belirli bir yük altında nasıl performans gösterdiğini ölçer. Bu testlerde, yazılımın kapasitesi sınırına yaklaşıp yaklaşmadığı incelenir.
 2. Dayanıklılık Testleri: Dayanıklılık testleri, yazılımın uzun süreli kullanım sırasında nasıl davrandığını değerlendirir. Bellek sızıntıları, kaynak tükenmeleri ve zamanla artan yanıt süreleri gözlemlenir.
 3. Yanıt Süreleri: Performans testleri, yazılımın kullanıcı işlemlerine yanıt sürelerini ölçer. Bu, kullanıcı deneyimini etkileyen önemli bir faktördür.
 4. Kapasite Testleri: Kapasite testleri, yazılımın maksimum işlem kapasitesini belirler. Yazılımın ne kadar yüksek bir işlem yoğunluğuna dayanabileceği test edilir.
 5. Stres Testleri: Stres testleri, yazılımın dayanıklılığını ve sınır koşullarını değerlendirir. Ani yük artışları veya beklenmedik olaylara nasıl yanıt verdiğini test eder.

Neden Performans Testleri Yapılır?

Performans testlerinin yapılmasının birkaç önemli nedeni vardır:

 1. Kullanıcı Deneyimi: Performans testleri, yazılımın kullanıcıların beklediği hız ve yanıt sürelerini sağlayıp sağlamadığını değerlendirir. Kullanıcı deneyimini etkileyen önemli bir faktördür.
 2. Kapasite ve Skalabilite: Performans testleri, yazılımın maksimum kapasitesini ve skalabilitesini belirler. Bu, yazılımın gereksinimlere göre genişletilebilir olup olmadığını gösterir.
 3. Stabilite ve Dayanıklılık: Yazılımın uzun süreli kullanım sırasında ne kadar stabil ve dayanıklı olduğunu test eder. Bellek sızıntıları, kaynak tükenmeleri ve hataların erken tespiti açısından önemlidir.
 4. Hata Ayıklama: Performans testleri sırasında tespit edilen hatalar düzeltilir ve yazılımın güvenilirliği artırılır.
 5. Yatırımın Korunması: Performans testleri, yazılımın mevcut donanım ve altyapıyla uyumlu olup olmadığını değerlendirir. Bu, gereksiz altyapı yatırımlarının önlenmesine yardımcı olur.

Performans Testi Nasıl Yapılır?

Performans testleri oluşturmak ve uygulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Performans Hedeflerinin Belirlenmesi: Hangi performans ölçümlerinin önemli olduğunu ve hangi hedeflere ulaşılması gerektiğini belirleyin.
 2. Test Senaryolarının Oluşturulması: Hangi senaryoların test edileceğini ve hangi kullanıcı işlemlerinin simüle edileceğini belirleyin.
 3. Test Ortamının Hazırlanması: Performans testleri için uygun bir test ortamı oluşturun. Gerçek kullanım koşullarını simüle edebilmelisiniz.
 4. Yük Senaryolarının Tanımlanması: Hangi yük altında testlerin yapılacağını belirleyin. Yük testleri, farklı işlem yoğunluklarına sahip senaryolar içerebilir.
 5. Performans Testlerinin Uygulanması: Tanımladığınız senaryoları uygulayın ve yazılımın performansını ölçün.
 6. Sonuçların Değerlendirilmesi: Performans test sonuçlarını inceleyin ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol edin.
 7. Raporlama ve İyileştirme: Performans test sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde belgeleyin ve paydaşlara raporlayın. Eğer hedeflere ulaşılamadıysa, hataları düzeltin ve iyileştirmeler yapın.

Sonuç

Performans testleri, yazılımın performansını değerlendirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için önemli bir test stratejisidir. Bu testler, yazılımın yük altında nasıl çalıştığını, yanıt sürelerini, dayanıklılığını ve hata ayıklama süreçlerini test eder. Performans testleri, yazılımın gereksinimlere ve kullanıcı beklentilerine uygun bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu nedenle, yazılım geliştirme sürecinde performans testlerine yeterli önem verilmelidir.

Kodlamaya Dair Ne Varsa

Kabul Testleri: Nasıl Yapılır?”

Ekim 30, 2023

Giriş

Yazılım geliştirme sürecinin son aşamalarında, yazılımın kullanıcılara sunulmadan önce son bir sınavdan geçmesi gerekmektedir. Bu sınav “kabul testleri” olarak adlandırılır ve yazılımın kullanıcıların gerçek dünya koşullarında nasıl çalıştığını değerlendirmeyi amaçlar. Kabul testleri, yazılımın belirlenmiş kabul kriterlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol eder. Bu makalede, kabul testlerinin ne olduğunu, nasıl yapılacağını ve neden bu testlerin yazılım geliştirme sürecinde kritik bir rol oynadığını inceleyeceğiz.

Kabul Testleri Nedir?

Kabul testleri, yazılımın kullanıcıların gerçek dünya senaryoları altında nasıl çalıştığını ve belirlenmiş kabul kriterlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendiren testlerdir. Bu testler, kullanıcıların yazılımı gerçek bir iş ortamında veya kullanım senaryosunda kullanmalarını simüle eder. Kabul testleri, yazılımın son kullanıcılarına sunulmadan önce yapılır ve yazılımın kabul edilip edilmeyeceğini belirler.

Kabul testlerinin temel özellikleri şunlardır:

 1. Gerçek Kullanım Senaryoları: Kabul testleri, yazılımın gerçek kullanım senaryolarında nasıl performans göstereceğini simüle eder. Kullanıcıların beklenen işlemleri yapmasını içerir.
 2. Kabul Kriterleri: Kabul testleri, yazılımın kabul edilmesi veya reddedilmesi için belirlenen kabul kriterlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.
 3. Kullanıcı Deneyimi: Kullanıcıların yazılımı nasıl deneyimlediğini değerlendirir. Kullanıcı arayüzü, kullanım kolaylığı ve performans gözlemlenir.
 4. Belgeleme ve Raporlama: Kabul test sonuçları ayrıntılı bir şekilde belgelenir ve paydaşlara raporlanır. Kabul edilen veya reddedilen işlevler belirtilir.

Neden Kabul Testleri Yapılır?

Kabul testlerinin yapılmasının birkaç önemli nedeni vardır:

 1. Kullanıcı Onayı: Kabul testleri, yazılımın son kullanıcılarına sunulmadan önce kullanıcıların onayını almayı amaçlar. Kullanıcılar, yazılımın istedikleri işlevleri doğru bir şekilde gerçekleştirdiğinden emin olmalıdır.
 2. Kabul Kriterlerini Karşılamak: Kabul testleri, yazılımın belirlenmiş kabul kriterlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirir. Bu kriterler, yazılımın işlevselliği, performansı, güvenilirliği ve diğer özelliklerini içerir.
 3. Gerçek Kullanım Senaryolarını Değerlendirmek: Kabul testleri, yazılımın gerçek dünya kullanım senaryolarında nasıl çalıştığını gözlemlemeyi amaçlar. Bu, yazılımın gerçek yaşamda kullanımını simgeler.
 4. Hata Ayıklama ve İyileştirme: Kabul testleri sırasında tespit edilen hatalar düzeltilir ve yazılımın son hali iyileştirilir.
 5. Son Karar Aşaması: Kabul testleri son kullanıcılara sunmadan önce son kararı verir. Kabul edilen yazılım, yayına verilir; reddedilen yazılım ise düzeltilip tekrar test edilir.

Kabul Testi Nasıl Yapılır?

Kabul testleri oluşturmak ve uygulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Kabul Kriterlerinin Belirlenmesi: Kabul edilmesi gereken kabul kriterlerini ve beklenen sonuçları belirleyin.
 2. Kullanıcı Senaryolarının Oluşturulması: Gerçek kullanım senaryolarını tanımlayın ve kullanıcılar tarafından takip edilmesi gereken işlemleri belirleyin.
 3. Test Ortamının Hazırlanması: Kabul testleri için uygun bir test ortamı oluşturun. Gerçek kullanım koşullarını simüle edebilmelisiniz.
 4. Kullanıcıların Testi Uygulaması: Kullanıcıları belirlenen senaryoları takip ederek yazılımı kullanmaları için yönlendirin.
 5. Sonuçların Değerlendirilmesi: Kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemleri gözlemleyin ve sonuçları değerlendirin. Kabul kriterlerine uyulup uyulmadığını kontrol edin.
 6. Raporlama: Kabul test sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde belgeleyin ve paydaşlara raporlayın.
 7. Hataların Düzeltimi: Kabul testlerinde tespit edilen hatalar düzeltilir ve yazılımın son hali iyileştirilir.

Sonuç

Kabul testleri, yazılımın son kullanıcılarına sunulmadan önce önemli bir aşamadır. Bu testler, yazılımın gerçek kullanım senaryolarında nasıl çalıştığını ve kabul kriterlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirir. Kabul testleri, kullanıcı onayını almayı, kabul kriterlerini karşılamayı, gerçek kullanım senaryolarını değerlendirmeyi ve hataları düzeltmeyi amaçlar. Bu nedenle, yazılım geliştirme sürecinde kabul testlerine yeterli önem verilmelidir.

Kodlamaya Dair Ne Varsa

Fonksiyonel Testler: Nasıl Yapılır?”

Ekim 30, 2023

Giriş

Yazılım geliştirme sürecinin kritik bir parçası olan test ve hata ayıklama aşamalarında, çeşitli test stratejileri kullanılır. Bu stratejilerden biri olan “fonksiyonel testler,” yazılımın kullanıcıların beklentilerine ve işlevselliğine uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını değerlendirmeyi amaçlar. Bu makalede, fonksiyonel testlerin ne olduğunu, nasıl yapılacağını ve neden bu testlerin yazılım geliştirme sürecinde kritik bir rol oynadığını inceleyeceğiz.

Fonksiyonel Testler Nedir?

Fonksiyonel testler, yazılımın işlevselliğini ve kullanılabilirliğini değerlendiren testlerdir. Bu testler, yazılımın belirli işlevlerini veya özelliklerini kullanarak, kullanıcıların beklentilerine uygun şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Fonksiyonel testler, yazılımın belirli işlevlerini gerçek dünya senaryoları üzerinde test ederek gerçekleştirilir.

Fonksiyonel testlerin temel özellikleri şunlardır:

 1. Kullanıcı Odaklı: Fonksiyonel testler, kullanıcı deneyimini ve beklentilerini göz önünde bulundurur. Kullanıcıların belirli işlevleri nasıl kullanacaklarını simüle eder.
 2. İşlevsellik Değerlendirmesi: Bu testler, yazılımın belirli işlevlerinin doğru çalıştığını ve istenen sonuçları ürettiğini doğrular.
 3. Veri Girişi ve Çıkışı Kontrolü: Fonksiyonel testler, veri girişi ve çıkışını kontrol eder. Kullanıcıların veri girişi yaptığında veya bir işlem sonuçlandığında beklendiği gibi sonuçlar elde edilir mi, bu testlerle değerlendirilir.
 4. Hata Ayıklama: Fonksiyonel testler, yazılımın hatalarını ve sorunlarını tespit ederek hata ayıklama sürecine yardımcı olur.

Neden Fonksiyonel Testler Yapılır?

Fonksiyonel testlerin yapılmasının birkaç önemli nedeni vardır:

 1. Kullanıcı Beklentilerini Karşılamak: Fonksiyonel testler, yazılımın kullanıcıların beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirir. Kullanıcıların işlevleri doğru bir şekilde kullanabilmesi önemlidir.
 2. İşlevsellik Garantisi: Fonksiyonel testler, yazılımın belirli işlevlerinin işlevsel olduğundan ve doğru sonuçlar ürettiğinden emin olur.
 3. Veri Güvenilirliği: Veri girişi ve çıkışının doğruluğunu kontrol ederek veri güvenilirliğini sağlar.
 4. Hataların Erken Tespiti: Fonksiyonel testler, yazılımın hatalarını erken tespit etmeyi amaçlar. Bu, hataların daha düşük maliyetlerle düzeltilmesini sağlar.
 5. Kullanıcı Deneyimi: Fonksiyonel testler, kullanıcıların tatmin edici bir deneyim yaşamasını sağlar. Yazılımın kullanılabilirliğini ve işlevselliğini artırır.

Fonksiyonel Test Nasıl Yapılır?

Fonksiyonel testler oluşturmak ve uygulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Test Senaryolarının Tanımlanması: Hangi işlevlerin veya özelliklerin test edileceğini belirleyin.
 2. Veri ve Senaryo Hazırlığı: Test senaryoları için gerekli verileri hazırlayın ve kullanıcı senaryolarını tanımlayın.
 3. Test Senaryolarının Uygulanması: Tanımladığınız senaryoları uygulayın. İşlevleri veya özellikleri kullanarak yazılımı test edin.
 4. Çıktıların Kontrolü: Test sonuçlarını inceleyin ve beklenen çıktıların elde edilip edilmediğini kontrol edin.
 5. Hataların Belirlenmesi ve Düzeltimi: Eğer testler başarısız olursa, hataları belirleyin ve geliştiricilere raporlayın.
 6. Sürekli İyileştirme: Fonksiyonel testleri sürekli olarak güncelleyin ve iyileştirin. Yeni işlevler ekledikçe ve yazılım değişiklikleri yaptıkça testlerin güncel olduğundan emin olun.

Sonuç

Fonksiyonel testler, yazılımın işlevselliğini ve kullanılabilirliğini değerlendiren önemli bir test stratejisidir. Bu testler, yazılımın kullanıcıların beklentilerine uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Fonksiyonel testler, kullanıcı odaklıdır ve yazılımın işlevselliği, veri girişi ve çıkışı, kullanıcı deneyimi ve hataların erken tespiti açısından önemlidir. Bu nedenle, yazılım geliştirme sürecinde fonksiyonel testlere yeterli önem verilmelidir.

buy backlink dark market